PGB: Persoons gebonden Budget

Met een PGB kunt u voor u zelf of voor uw kind de begeleiding inkopen waar u van vindt dat dit het beste past.

Er wordt PGB Begeleiding op het gebied van Dagbesteding en Individuele Begeleiding aangeboden.
Voor iedereen en voor elke leeftijd is een traject mogelijk wat aansluit op de begeleidingsbehoefte.


BG Individueel:

De functie Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid. De begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige tot zware belemmering.

Er worden nadrukkelijk geen verpleeg-technische handelingen verricht.


We werken veel met creatieve middelen:

Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen): Iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. In deze benadering wordt gebruik gemaakt van een combinatie in de routinematige aanpak (structuur en ritme) en de marges van de eigen flexibiliteit (hier komt de creativiteit in beeld). In de balans tussen deze schijnbare tegenpolen zit de ontwikkeling. Men leert door ervaring: met hoofd, hart en handen. Men krijgt daardoor meer zelfvertrouwen en groeit daardoor in de zelfredzaamheid.

Anita Timmer heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen met psychische problemen. Bijvoorbeeld: (ASS, ADHD, Anorexia, Depressie, Borderline, Verliesverwerking/Rouw, PTSS/Trauma, Burn-Out, HSP, Hoogbegaafdheid, en Lichtverstandelijke Handicap (LVG), Kankerpatiënten tijdens en/of na de ziekte.

Als autisme-coach biedt Anita Timmer o.a. de training “IK BEN SPECIAAL” aan. Deze training kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd. Voor meer info over de inhoud klik op het kopje van de site onder autisme coaching.

Er kan worden begeleid op het gebeid van sociale redzaamheid, oriëntatiestoornissen, probleemgedrag, en psychisch functioneren.
Zoals bijvoorbeeld: Psycho-educatie over de diagnose en (beter) leren omgaan met de beperking.
Bijvoorbeeld: Hulp bij het communiceren (oefenen gesprek, meegaan naar een gesprek, tekenen van situaties zoadat met visualiseert wat er gaat gebeuren, hulp bij de dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen, gezond eten, komen, hulp bij problemen oplossen waar men zelf niet uitkomt, werken met pictogrammen, etc.), stimuleren van het aangaan van sociale relaties en het gebruiken van het eigen netwerk, hulp bij het structuren en plannen, hulp bij het nemen van besluiten, hulp bij communicatie, hulp bij het regelen van randvoorwaarden zoals wonen, onderwijs, werk , inkomen, iets kopen/betalen, begeleiden van de weekplanning, stimuleren een voorbespreken van activiteiten, inzichtgevende gesprekken, mogelijke gevolgen  van besluiten, hulp bij het zich aan de regels /afspraken houden, corrigeren van besluiten en/of gedrag, hulp bij het uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn in een behandeling, stimuleren van wenselijk gedrag en inslijpen van gedrag, etc.

 

Levensloopbegeleiding bij ASS. Een vaste en vertrouwde begeleider.

Deze begeleiding vindt plaats in een groep van max. 6 personen. Hier kan men o.a. eerder geleerde sociale vaardigheden leren toe te passen(lerende begeleiding) en heeft men een structuur in de dagindeling.

Tijdens de dagbesteding zijn de activiteiten gericht op o.a :
Het aanbrengen van structuur (elke week op dezelfde tijd en dag naar het activiteitencentrum & deelname activiteiten
Leren van praktische vaardigheden (koken, agenda, budgetteren, weekplannen, voorbespreken en/of meegaan naar moeilijke gesprekken, evalueren van afspraken, stimuleren deelname maatschappelijke deelname/studie/beroep, etc.
Oefenen en inslijten van eerder geleerde vaardigheden (toepassen van sociale vaardigheden, stimuleren van wenselijk gedrag, corrigeren van ongewenst gedrag, leren van de groep, etc.


Ouderadvies:

Op het gebied van advies kan ik ouders vanuit eigen ervaringsdeskundigheid begeleiden.
Er is vooral veel ervaring op het gebeid van ASS (autisme spectrum stoornissen) bij kinderen.

Door een brede scholing en ervaring kan er advies worden gegeven over de benadering daarnaast kunnen ouder(s) zelf weer op verhaal  komen door bij mij ontspanningsoefeningen te doen en te schilderen/tekenen.


Anita Timmer is lid van:
Per Saldo: De belangenvereniging voor mensen met een PGB (www.persaldo.nl)
Balans: Oudervereniging voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij het leren en/of gedrag (www.balansdigitaal.nl)
NVA: Nederlandse Vereniging Autisme
CLC: Creatieve loopbaan- en levens-coaches

Voor uitvoerige informatie over het aanvragen en beheren van een PGB kijk op : www.pgb.nl en/of www.ciz.nl